Brede School in Brussel

Opgroeien in Brussel is complex. Diversiteit, sociale ongelijkheid, meertaligheid en armoede hebben een grote impact op het  leven van kinderen en jongeren.  Om hen voldoende voor te bereiden op het leven in een grootstad is er nood aan een integrale en gecoördineerde samenwerking  tussen partners uit verschillende sectoren (onderwijs, sport, welzijn, cultuur, …).

In een Brede School werken organisaties uit verschillende sectoren samen met één of meer scholen. Hun samenwerking krijgt vorm vanuit de noden en tekorten, de talenten en mogelijkheden van kinderen en jongeren in de stad.  Scholen, organisaties, ouders en buurt slaan de handen in elkaar om een brede leer- en leefomgeving te creëren waarin álle kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen krijgen.

Alle info over het VGC-beleid over Brede School in Brussel vindt u op de VGC-website

Op www.onderwijscentrumbrussel.be vindt u alle info over de inhoudelijke ondersteuning van de Brusselse Brede Scholen: vormingen, publicaties, werkinstrumenten,…

 Achtergrondfoto: Lander Loeckx