MAKS VZW

Adres:  Rue Georges Moreaustraat 110  - 1070 Anderlecht
Telefoon : 02 520 36 71
Email : info@maksvzw.org
Beschrijving :

Maks vzw bestaat uit drie diensten

Maks Digitaal - organiseert digitale projecten voor kinderen, volwassenen en ouderen

 
Maks Digitaal zet in op digitale inclusie. We merken nog steeds dat de kansengroepen waar we dagelijks mee in contact komen een groot risico lopen om uitgesloten te worden. Enerzijds blijft de kostprijs van digitale media hoog. Dat maakt het verkrijgen van kwaliteitsvolle toegang moeilijk voor veel mensen. Zo zeggen maar liefst 1 op 5 mensen die bij ons komen aankloppen nog steeds dat ze thuis geen internettoegang hebben. Anderzijds, door hun beperkte culturele en economische participatie worden kansarme individuen te weinig gestimuleerd om digitale media te gebruiken.
 
We moeten met andere woorden nog steeds toegang garanderen, zoals in onze open ateliers. Daarnaast is het stimuleren van vaardigheden en bieden van ondersteuning de kern van ons werk. We moeten een aantal mensen nog steeds de basis aanleren, maar het zwaartepunt van onze inzet verschuift steeds meer naar methoden om digitale media als middel te gebruiken voor het realiseren van bredere maatschappelijke doelen, in participatieve en co-creatieve projecten.
 
 
MEER INFO:   infodigitaal@maksvzw.org; Tel: 02/555 09 90

Maks Grafisch Bureau - grafische vormgeving voor de (non)-profit sector

 

Liefde en passie voor design en creativiteit met een sociale impact is wat Maks Grafisch Bureau typeert. We begeleiden de toekomstige generaties grafische vormgevers in het ontwikkelen van authentieke en geloofwaardige communicatiestrategieën. Maks Grafisch Bureau biedt een uniek concept: naast het ontwikkelen van kwaliteitsvol grafisch werk leiden we ook talentvolle laaggeschoolde werkloze jongeren op de werkvloer op. Op deze manier stellen ze een portfolio gerealiseerd werk op, wat hun kans op werk aanzienlijk verbetert.
 
 
MEER INFO: grafischbureau@maksvzw.org; Tel: 02/555 09 94
Maks Werk - helpt werkzoekenden in hun zoektocht naar werk

 

Inhoudelijk steunt Maks Werk op twee pijlers : begeleiding naar werk via individuele begeleiding en collectieve workshops enerzijds en anderzijds door het aanbieden van een aanbod van intensieve iets langere opleidingen die de kennis en de vaardigheden van onze klanten versterken. Nederlandse les samen met basis ICT zijn hierin telkens een essentieel onderdeel. 
 
 
MEER INFO: onthaalwerk@maksvzw.org, Tel.: 02/520 78 46
Website : www.maksvzw.org