BruSec, breed leren voor secundair onderwijs


Netwerk Brede School Secundair Molenbeek en Anderlecht werft een deeltijdse projectcoördinator aan

Situering //

BruSec is een van de Brede Schoolnetwerken in Brussel gesubsidieerd door de VGC. In tegenstelling tot de meeste Brede Schoolnetwerken ligt de focus van Brusec op jongeren in het secundair Nederlandstalig onderwijs. De strategische doelstellingen zijn het in kaart brengen van de vrijetijdsbeleving- en besteding van jongeren (+12-jarigen) uit Molenbeek en Anderlecht, het uitwerken van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid en het verspreiden hiervan via diverse kanalen naar jongeren. BruSec leidt jongeren toe naar het georganiseerd vrijetijdsaanbod en vrijwilligersengagement in Molenbeek, Anderlecht en omstreken.

Functiebeschrijving

Om de strategische doelstellingen van BruSec te realiseren heb je als Brede School coördinator een publieksgerichte opdracht met zowel een ondersteunende als sturende rol binnen het lokale brede school netwerk. Je werkt vanuit de visie en de doelen die door alle partners van de Brede School werden onderschreven. Je houdt het overzicht, staat in voor de inhoudelijke opvolging, bent een centraal aanspreekpunt, bewaakt de taken en de werking van het netwerk, en neemt ook een aantal praktisch-organisatorische taken op je.

Je bent tewerkgesteld bij D’Broej vzw die convenanthouder is van het project bij de VGC. Maar waar mogelijk worden er ook tewerkstellingsuren van de betrokken scholen ingezet voor de functie, om het project zo krachtig mogelijk te maken op vlak van personeelsinzet én werkingsmiddelen. Vanuit het OCB (Onderwijscentrum Brussel) krijg je ondersteuning en coaching bij het uitwerken en realiseren van je strategische doelstellingen.

Taakomschrijving //

-          De strategische doelstellingen van Brusec in samenspraak met de scholen en vrijetijdsorganisaties vertalen naar de lokale praktijk.

-          Analyseren van de lokale noden, problemen, kansen en mogelijkheden

-          Verdere inhoudelijke ontwikkeling van het project stimuleren en coördineren

-          Initiëren, opvolgen en evalueren van doelgerichte samenwerking m.b.t. toeleiding naar het vrijetijdsaanbod met als uitgangspunt de brede leer- en ontwikkelingskansen van jongeren te verbeteren;

-          Opvolgen en evalueren van de korte en lange termijnplanning met aandacht voor gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners;

-          Versterken van kennis, vaardigheden en attitudes van de deelnemers aan het netwerk met betrekking tot opgroeien in een grootstedelijke en meertalige context;

-          Inschakelen van bestaande expertisecentra in het netwerk ter ondersteuning van deelaspecten binnen de brede schoolwerking en zorg dragen voor deskundigheidsbevordering;

-          Aandacht besteden aan doelgerichte communicatie, monitoring en evaluatie op lokaal niveau;

-          Uitschrijven, opvolgen en rapporteren van subsidiedossiers die kaderen binnen de Brede School visie in overleg met de partners uit het netwerk.

-          Administratieve en zakelijke opvolging van het gehele project realiseren in het kader van de convenant met de VGC

Competentieprofiel //

Functiegebonden competenties

-          Pro-actief, communicatief, flexibel en creatief ingesteld zijn;

-          Zeer zelfstandig kunnen werken en sturend kunnen optreden;

-          Initiatief nemen en autonoom tot een resultaat kunnen komen;

-          Sterke affiniteit met de doelstellingen van Brede School en met de leefwereld van jongeren in Brussel;

-          praktisch handelen en beleidsmatig denken combineren;

-          kennis hebben van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder;

-          kennis hebben van de buitenschoolse en naschoolse (bv. jeugd en vrije tijd) sectoren;

-          kennis hebben over de mogelijkheden die de omgeving kan bieden in functie van brede ontwikkelingskansen;

-          goede kennis van basissoftware zoals Word, powerpoint, outlook en excel zijn een minimum; basiskennis van multimedia en sociale media is een pluspunt.

-          talenkennis: zeer goede beheersing van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven. Goede mondelinge kennis van het Frans of bereid zijn zich hierin bij te scholen.

Wij bieden //

-          Deeltijds contract van onbepaalde duur. Het volume is onderling te bepalen en ligt rond de 50%.

-          Verloning: barema B1C van paritair comité 329.01. Afgestemd hierop voor onderwijsuren. Vergoeding Woon/werkverplaatsing en vergoeding voor verplaatsingen in opdracht.

-          Bijscholing en vorming i.f.v. kwaliteit van het werk.

-          Werkregime: flexibel werkregime met occasioneel avond- en weekendwerk

-          Werkplaats: bureau bij D’broej vzw – Henegouwenkaai 29, 1080 Sint-Jans-Molenbeek als uitvalsbasis.

-          Start: vanaf 1 mei.

Interesse ? stuur dan je CV en motivatiebrief per mail naar martine@dbroej.be voor 11 april 14u 2017. Voor meer informatie kan je contact opnemen met: Inge Loodsteen op het nummer: 02/412.06.50.

Sollicitaties zullen plaatsvinden op 21 en 24 april tijdens de kantooruren.

 

 

Cardijnschool = School van hoop >> Onderweg is Ontmoeten

De Stichting Koningin Paola bekroonde het project "Vijf vingers van één hand"  van brede school Brusec en de Cardijnschool. Een eerste filmpje vindt u hier onder: de leerlingen van de luchtklas wandelden een hand op de kaart van Anderlecht en drukten zo de hand met de wijk.

 

 

Zuiddag - een dag meedraaien met een Brede School in Brussel

Emma Daniëls is leerling in het zesde jaar op de Ringschool in Leuven. Voor Zuiddag ging ze een dagje naar Molenbeek en Anderlecht om er mee te werken met BruSec, een 'Brede School'. Deze organisatie linkt drie secundaire scholen met de wijk, met de bedoeling het talent, het welbevinden en de gezondheid van leerlingen te stimuleren. Aan het woord is Dimi Dumortier, coördinator van BruSec.

 

BruSec pakt uit met een hele reeks filmpjes over wat je deze Grote Vakantie in Brussel kan doen. 
Deze reportages zijn gemaakt met de leerlingen van de partnerscholen van BruSec: Nightingale (Anderlecht), Atheneum GO! for Business (Molenbeek) en de Cardijnschool (Anderlecht).

Dit is het eerste filmpje. De andere kan u hieronder bekijken. U vindt ze ook allemaal terug op onze facebookaccount 'Brusec Dimi'.

Deel 1: Met leerlingen 7 Kantoor van Atheneum GO! for Business aan de Beurs in Brussel.
https://www.youtube.com/watch?v=5aG_r16CVKE

Deel 2: Met leerlingen 7 Kantoor van Atheneum GO! for Business naar JES
https://www.youtube.com/watch?v=Ih_mjl68TwQ

Deel 3: Met de leerlingenraad van de Cardijnschool bij BRONKS
https://www.youtube.com/watch?v=HCrNL5u0Xow

Deel 4: Met de leerlingenraad van de Cardijnschool bij JNM BRUSSEL
https://www.youtube.com/watch?v=7NbKnQBj48Y

Deel 5: Met de leerlingenraad van de Cardijnschool bij BAR ELIZA
https://www.youtube.com/watch?v=oI_bICHJvPE

Deel 6: Met Fares, leerling op Nightingale naar HUIS VAN CULTUREN
https://www.youtube.com/watch?v=uQgnU0cZ0hs

Deel 7: Met Fares, leerling op Nightingale naar CIRCUS ZONDER HANDEN
https://www.youtube.com/watch?v=dPdONjI_M8o 

Deel 8: Wim van GLUON STEAM LAB promoot het fablab van de VUB
https://www.youtube.com/watch?v=euw7Dj8ljq0


'Wat is Brede School Secundair?'

Ten noordwesten van Brussel, in de gemeentes Anderlecht en Molenbeek, situeren zich verschillende secundaire scholen met noden die anders zijn dan de rest van Brussel, laat staan van Vlaanderen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie investeert heel erg in Breed Leren voor Brusselse basisscholen, en bij dit Breed Leren worden af en toe secundaire scholen betrokken. Maar de regio ten noordwesten van Brussel vraagt een intensere aanpak voor de +12 jarigen. Nog afgezien van de kansarmoede hebben de vele pubers en jongvolwassenen, maar ook de leerkrachten in de Nederlandstalige scholen een grote nood aan omkadering. BruSec, de Brusselse Brede School Secucundair, reikt aan leerkrachten en leerlingen projecten en programma's aan die hen aanzetten om buiten het kader te denken. BruSec zet samenwerkingen op touw tussen de verschillende organisaties in de zone, tracht burgerinitiatieven en schoolprojecten op elkaar af te stemmen, leidt vrijetijdsorganisaties toe in de scholen en organiseert denk-en-doemomenten om het welzijn op school te vergroten. Dit alles doet BruSec in samenwerking met de de VGC, met de partners in de Stuurgroep en met het Onderwijscentrum Brussel.

'Samenwerken met leerlingen'

In de basisscholen werkt de Brede School heel nauw samen met ouders. Dat is in het secundair onderwijs in deze zone niet langer een evidentie. Daarom ondersteunt BruSec formele en informele leerling-groepen (o.a. leerlingenraden) en werkt ze nauw met hen samen. Zo ontwikkelde BruSec bijvoorbeeld verkiezingsfilmpjes met de leerlingen van de Cardijnschool. Enkele voorbeelden van deze filmpjes vindt je hieronder...