Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Adres:  Haachtsesteenweg, 76 - 1120 Sint-Joost-ten-Node
Telefoon : 02/511.06.60
Email : kruidtuin@cgg-brussel.be
Beschrijving :

Wie?

Jongeren tot 18 jaar en hun ouders kunnen bij ons terecht als de jongere naar school gaat in het Nederlandstalig onderwijs en het gezin woont in één van de 19 Brusselse gemeentes. Ook jongeren die ouder zijn dan 18 jaar en nog naar school gaan in het middelbaar onderwijs kunnen in ons team terecht.

De taal die thuis gesproken wordt mag niet verhinderen om hulp te krijgen. Wanneer de ouders en/of het kind de taal van de hulpverlener niet spreken, kunnen we beroep doen op “Intercultureel bemiddelaars (ICB’s)”

We kunnen hulp bieden wanneer onderstaande problemen het dagelijks functioneren bemoeilijken:

* Psychische problemen: zich gespannen voelen, piekeren, angsten, depressie, neerslachtigheid, slaap- en/of eetstoornissen…

* Zelfmoordwens, -gedachten, -pogingen;

* Posttraumatische stress-stoornis, mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik

* Ontwikkelingsstoornissen:, autisme, tics, hechtingsstoornis…

* Gedragsproblemen: ADHD, agressiviteit, stelen, koppigheid…

* Ernstige relatieproblemen tussen ouders, broers en zussen en/of problemen in sociale contacten met leeftijdsgenoten

* Psychosomatische problemen: hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid… zonder directe lichamelijke oorzaak

 

Wat?

Het kinder- en jongerenteam biedt (twee)wekelijkse gesprekken aan op onze dienst. We beschikken over een uitgebreid hulpaanbod:

* Indicatiestelling

* Informatie en advies (eerder eerstelijn)

* Diagnostisch onderzoek binnen een therapeutische begeleiding

* Individuele therapie (kortdurend/langdurig)

* Speltherapie

* Oudertherapie

* Gezinstherapie

* Medisch-psychiatrische behandeling

* Psychosociale begeleiding

* Groepstherapie

Website : http://www.cgg-brussel.be/jongeren/