AXIMAX

Adres:  J.W. Wilsonstraat 19 - 1000 Brussel
Telefoon : 02 280 45 56
Email : aximax@vgc.be
Beschrijving :

Aximax is een jeugdcentrum dat zich richt tot kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar die Nederlands spreken, leren of in het Nederlandstalig onderwijs school lopen. Het jeugdcentrum wil aan kinderen en jongeren extra fysieke en culturele ruimte geven.

Het jeugdcentrum ontwikkelt, vertrekkende vanuit de vragen van jongeren, een eigen divers activiteitenaanbod. Hierbij willen ze grenzen verleggen door nieuwe domeinen binnen de thema's sport, spel en creatie te exploreren. Een bijzondere aandacht gaat uit naar continuïteit en een gestructureerd leeproces met een klemtoon op het aanleren van vaardigheden, creativiteit, beweging en het ondersteunen van taalvaardigheid. 

Via improvisatie-oefeningen, lichaamstaal, kostuums en spreektechnieken krijg je de basis van het theater onder de knie. Voor wie wil balanceren, jongleren of lenigheidsoefeningen wil doen is er de circusopleiding. Projecten en initiaties op aanvraag.

Website : http://www.jcaximax.be/