BRUSSELLEER

Adres:  Marcqstraat 16-18 - 1000 Brussel
Telefoon : 02 223 20 45
Email : cbebrusselleer@skynet.be
Beschrijving : Als school kun je een aanvraag indienen bij Brusselleer om lessen Nederlands te organiseren op school voor laag opgeleide ouders.
Website : brusselleer.vgc.be