D'Broej VZW

 
De Brusselse Organisatie voor Emancipatie van Jongeren // BRuxelles s'Organise pour l'Emancipation des Jeunes
Adres:  Henegouwenkaai 29 / 6 - 1080 Molenbeek
Telefoon : 02 412 06 50
Email : info@dbroej.be
Beschrijving :


Brussel is een zeer jonge stad. Nergens in België loopt er relatief zoveel jong bloed rond. Maar veel van dit jong talent wordt spijtig genoeg nog onderbenut. De meeste van deze kinderen en jongeren wonen in de meest arme gebieden van Brussel: in de wijken met de hoogste bevolkingsdichtheid en het minste groen, de hoogste werkloosheid, de meeste armoede, de slechtste huisvestingssituatie, …

D’BROEJ vzw, “De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren”, wil via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren zijn de kinderen en jongeren in een aantal van de meer achtergestelde buurten in Brussel: Zwarte Vijvers in Molenbeek, Chicagowijk, Anneessenswijk en Oud-Laken in Brussel-Stad, Peterbos en Kuregem in Anderlecht, Wijk Chambéry in Etterbeek en de Brabantwijk in Schaarbeek. Vertrekkende vanuit hun leefwereld, de Brusselse wijken, bieden we een positieve belevingsruimte waarin jongerenhun talenten en competenties verder kunnen ontplooien.

Website : www.dbroej.be