DIVA

Beschrijving : Diversiteit In Actie, of kortweg DIVA, wil lerarenopleiders en leraren (in
opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren
om actief aan de slag te gaan met diversiteit. Diva benadert omgaan
met diversiteit zowel vanuit een visie op diversiteit als vanuit concrete
thema’s.
Zet diversiteit om in actie in de lerarenopleiding, in je (stage)klas of op
school via de oefeningen, achtergrondinformatie, materialen en praktijkvoorbeelden
die je op Diva vindt!
Website : http://www.diversiteitinactie.be/