Integratiecentrum Foyer

Adres:  Werkhuizenstraat 25 - 1080 Molenbeek
Telefoon : 02/4117495
Email : foyer@foyer.be
Beschrijving :

De vzw Foyer werd in 1969 opgericht. De vereniging is in Molenbeek gehuisvest en houdt zich op het gemeentelijke, regionale en internationale vlak bezig met de globale problematiek van de integratie van allochtone bevolkingsgroepen. Foyer heeft talloze werkingen (CNM, INTEC, Compas) opgestart en sommige daarvan worden nu autonoom voortgezet (vzw Huis van het Nederlands, Intec Brussel vzw en Bon vzw.

Foyer wil een blijvende rol spelen in het maatschappelijke middenveld, een rol waarbij alle sociologische geledingen, leeftijds- en bevolkingsgroepen een plaats krijgen.
Foyer is een pluralistische organisatie die op alle niveaus doordrongen is van het respect voor diversiteit.

Het vrijwillige engagement zowel als de professionele manier van werken worden steeds als grote troeven ervaren. Foyer heeft altijd kunnen rekenen op de financiële steun van bepaalde openbare instellingen, maar ook van privé personen.

Website : www.foyer.be