ABRUSCO

Adres:  Leopold II Laan 178 - 1080 Sint Jans Molenbeek
Telefoon : 02 411 72 15
Email : info@abrusco.be
Contactgegevens : ook te vinden op: https://www.facebook.com/TimeOutBrussel
Beschrijving :

Jongerencoaching

Een jongerencoach (afgekort: joco) werkt op een preventieve en herstelgerichte manier, zowel binnen als buiten de school, vooral individueel maar ook in groep. De twee kerntaken zijn het welbevinden van jongeren bevorderen en zo de schoolmotivatie vergroten.

Een joco staat naast een jongere. Wederzijds respect en vertrouwen zijn de sleutelwoorden. Een joco bevordert ontwikkelings- en groeikansen van jongeren. Hij/zij beoogt een positieve invloed op het zelfbeeld en de toekomstperspectieven van jongeren. Een vlotte samenwerking met directie, leerlingenbegeleiders en leerkrachten is een must.

Time-Out / Extra-Time

Scholen en CLB’s kunnen jongeren of klassen waarbij zich gedragsproblemen voordoen aanmelden bij Time-out en Extra TIME. Afhankelijk van de vraag zal de jongere/ klas worden begeleid in de vorm van een time-outtraject op maat.

Onze projecten vertrekken vanuit dezelfde visie: jongeren worden empowerend, positief en coachend benaderd. We spreken alle betrokkenen aan op hun verantwoordelijkheid en werken herstelgericht. We werken op klasniveau en individueel.


Website : http://www.abrusco.be/contact-abrusco/contactgegevens/