MERHABA (HOLEBI)

Telefoon : 0488 572 574
Email : info@merhaba.be
Beschrijving :

Merhaba (“Welkom” in het Arabisch en Turks), is een beweging ontstaan uit vrouwen, mannen en transgenders met roots voornamelijk in de Maghreblanden, het Midden-Oosten, Turkije en Sub Sahara Afrika die zich aangetrokken voelen tot mensen van dezelfde sekse en/of vragen hebben over hun seksualiteit of genderidentiteit.

Merhaba zet zich in voor het welzijn, de emancipatie, de maatschappelijke participatie en acceptatie van alle holebi (LGBTQI*) uit etnisch-culturele minderheden - ongeacht de leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond, geaardheid, geslacht, godsdienst, statuut, ... 

Ze doen dit enerzijds door een laagdrempelig onthaal en activiteiten aan te bieden aan de doelgroepen (LGBTQI uit etnisch-culturele minderheden) en anderzijds door hun omgeving te informeren en sensibiliseren (etnisch-culturele minderheden, de traditionele LGBTQI-beweging, het onderwijs, maatschappelijke diensten, de brede bevolking).

Daarnaast is er ook de MerhaBar, het Oriëntaals praatcafé voor holebi's, transgenders-, intersekspersonen en queers met roots in de Magreb, het Midden-Oosten, Turkije, Sub Saharaans Afrika, ... hun vriendinnen/vrienden. Elke laatste donderdag van de maand vanaf 18u30 tot 22u00 in het Regenbooghuis, Kolenmarkt 42 te 1000 Brussel.

Website : http://www.merhaba.be/