MOS

Adres:  Edinburgstraat 26 - 1050 Elsene
Telefoon : 0473 73 67 30
Email : greet.vannieuwenborgh@vgc.be
Beschrijving :

MOS (Milieuzorg Op School) is een milieuzorgproject van kleuter- tot hogeschool, georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Kinderen en jongeren werken samen met het schoolpersoneel aan verscheidene milieuthema's en een duurzame school. In de lessen, op schoolniveau en in de schoolomgeving maakt de groep werk van natuur- en milieuvriendelijk gedrag. Een belangrijk doel van het project is namelijk dat kinderen en jongeren de vereiste bekwaamheid opdoen om als toekomstige burgers zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor een milieuvriendelijke en duurzame samenleving.

Een MOS- / Groene Schoolproject opzetten?

Tijdens het hele traject kunt u een beroep doen op pedagogische begeleiding van de MOS-begeleider. Voor ieder thema is een aangepaste didactische handleiding, gelinkt aan de eindtermen, te verkrijgen. Alle didactisch materiaal en begeleiding is helemaal gratis.

Website : www.milieuzorgopschool.be