Steunpunt Schoolvragen / Antenne Scolaire

Adres:  De Fiennesstraat, 71 - 1070 Anderlecht
Telefoon : 02 529 88 52
Email : evanderschueren@anderlecht.brussels
Beschrijving :

Voor de leerlingen en de gezinnen:


- informatie over de leerplicht en schoolaangelegenheden, psychosociale begeleiding, hulp bij het zoeken naar een school, schoolbemiddeling, ondersteuning bij leerproblemen, uitstippelen van een persoonlijk schoolproject, psychologische ondersteuning

Voor de scholen en de verenigingen:

- begeleiding en opzetten van projecten, inventaris van het schoolverzuim, participatie en netwerking, oplijsten van de lokale en gewestelijke hulpmiddelen, initiatie in mental coaching

Website : http://www.desocialekaart.be/steunpunt-schoolvragen-antenne-scolaire-515145