PARTNERS

Brede School BruSec is een samenwerkingsverband tussen de verschillende Nederlandstalige secundaire scholen en jeugdorganisaties, sportverenigingen, culturele organisaties en andere organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks voor jonge­ren werken. BruSec focust op jongeren tussen 12 en 24 jaar die in in de zgn. 'croissant' van Brussel (Anderlecht, Molenbeek, Brussel stad,  ...) Nederlandstalig onderwijs volgen.

De vaste partners zijn vertegenwoordigd op een stuurgroepvergadering die om de zeven weken samenkomt om de grote lijnen uit te zetten, visies en strategieën te bespreken en gezamenlijke initiatieven te evalueren. BruSec onderhoudt tal van contacten met partnerorganisaties en zorgt voor permanente kruisbestuiving.

Meer informatie over de vaste partners van de stuurgroep kan je vinden op de partnerpagina's onderaan deze pagina.