STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPORT

Adres:  Janseniusstraat 47 - 3000 Leuven
Telefoon : 016 29 85 20
Beschrijving : Stichting Vlaamse Schoolsport treedt op als overkoepelende en coördinerende instantie voor de schoolsport in Vlaanderen.  

Onder de organisatie van schoolsport wordt verstaan :    
  1. het innoveren, het plannen en het ontwikkelen van schoolsport ; 

  2. het stimuleren van de wisselwerking tussen het vak- en of leergebied lichamelijke opvoeding en de schoolsport enerzijds en de lokale sportactiviteiten met het oog op levenslange sport- en bewegingsactiviteiten anderzijds ;

  3. het organiseren van extra-curriculaire sport- en bewegingsactiviteiten in schools en naschools verband voor de leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs.
Website : www.schoolsport.be