VGC SPORTDIENST

Adres:  Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel
Telefoon : 02 563 05 14
Beschrijving :

Met het Project Naschoolse Sport willen de VGC-sportdienst en de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) de scholen ondersteunen bij de uitbouw van een naschools sportaanbod. Het Project Naschoolse Sport biedt voornamelijk ondersteuning op het vlak van de vergoeding van de sportlesgevers. Naschoolse sport dient begrepen te worden als een sportaanbod dat aansluit bij de schooluren en/of op woensdagnamiddag.

Brusselse Nederlandstalige scholen kunnen bij de VGC-sportdienst een huursubsidie aanvragen voor de huur van infrastructuur die gebruikt werd voor de organisatie van een regelmatig Nederlandstalig sportaanbod buiten de lesuren. Het gaat over sportinfrastructuur gelegen in het Brussels hoofdstedelijk gewest, en voor activiteiten in de periode van september tot en met augustus. Iedere maand september kan u de aanvraag voor de huur van het afgelopen jaar samen met de gevraagde bewijsstukken indienen bij de VGC-sportdienst..

De VGC-sportdienst ondersteunt de uitbouw van de schoolsport in Brussel ook aan de hand van een aantal concrete initiatieven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de FOLLO’s (Flexibele Leerkracht Lichamelijke Opvoeding), Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) en de vzw Buurtsport Brussel, die heel actief is in historisch Molenbeek.

Enkele voorbeelden van dergelijk initiatieven zijn de organisatie van de Ket 2 Sport sporttweedaagse op de VUB-campus in maart, waar kinderen van het 5de en 6de leerjaar de Brusselse sportclubs leren kennen en het Powerplaysoccer project. Gedurende drie weken kunnen de Brusselse scholen een voetbalkooi ontlenen die op de speelplaats wordt opgesteld. Op een woensdagmiddag in mei vindt er een Powerplaysoccertornooi plaats voor leerlingen uit de tweede en derde graad lager onderwijs en voor leerlingen secundair onderwijs, waar de scholen zich met elkaar kunnen meten. De winnende lagere en secundaire school krijgen een jaar lang een voetbalkooi op hun speelplaats.

De VGC-sportdienst verleent ook zijn medewerking aan initiatieven van de provincie Vlaams-Brabant en BLOSO waaraan Brusselse scholen kunnen deelnemen (Doe aan Sportbeurs, Gordel voor Scholen).

Naast de organisatie van een jaarlijks overleg in maart met Brusselse schooldirecties en leerkrachten lichamelijke opvoeding, kunnen de scholen het hele jaar door terecht bij de VGC-sportdienst voor

-              financiële ondersteuning van leerkrachten die deelnemen aan een kadervorming sport (tot twee derde van de deelnameprijs wordt terugbetaald),

-              de uitleen van didactisch materiaal (boeken, cd’s, video’s over sport),

-              publiciteitsmateriaal voor eenmalige en bijzondere sportinitiatieven (bekers, medailles, gadgets …)

-              ondersteuning bij het zoeken naar deskundige sportlesgevers, sportleerkrachten voor bijzondere sportinitiatieven, zwemonderricht …

-              een dienstverleningsmap voor de Brusselse scholen met daarin een overzicht van alle mogelijke vormen van ondersteuning die de VGC-sportdienst biedt. Elke school heeft vorig jaar een exemplaar ontvangen. Nieuwe exemplaren kunnen nog altijd aangevraagd worden.

Website : www.vgc.be/sport