Brede School BruSec

Kinderen en jongeren groeien op in een samenleving die steeds complexer wordt. In Brussel hebben daarnaast ook maatschappelijke uitdagingen zoals diversiteit, sociale ongelijkheid en armoede een grote impact op hun leven. Kinderen en jongeren hebben heel wat competenties nodig om in deze grootstedelijke realiteit mee vorm te geven aan hun leven en hun omgeving. Maar die competenties verwerven is niet vanzelfsprekend. Het vraagt om een integrale en gecoördineerde aanpak op maat, door iedereen die zorg voor hen draagt.

De Brede School kan hierop een antwoord zijn. Het is een benadering om via een duurzame, doelgerichte en gelijkwaardige samenwerking tussen organisaties uit verschillende beleidsdomeinen, maximale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen en jongeren.

BruSec heette vroeger Brom+, waarbij de letter M verwees naar Molenbeek. Met partners in Laken en Anderlecht kon een nieuwe naam niet uitblijven. BruSec staat voor Brede School Brussel voor Secundair Onderwijs in de Croissant.*

* ‘De Croissant’ is een verzamelnaam voor de armste wijken van Brussel. Op de kaart hebben deze wijken, die geconcentreerd zijn rond de Kanaalzone, de vorm van een sikkel of croissant. De Croissant omvat delen van de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht, Molenbeek, Schaarbeek en Sint-Joost.