Taalkabaal


    

 

Hallo ouders en kinderen !                                                                     

Met feestelijk gedruis presenteren wij jullie Taalkabaal.

Poëzie na schooltijd in wekelijkse ateliers, onder de professionele begeleiding van onze docenten.

 

We combineren er letterplezier met drama, fotografie, beeldende kunst en muziek. We springen over woorden en geven een zwaai aan gedichten. We zoeken uit hoe woorden klinken. We fluisteren luid en roepen zacht. Met pen, papier en penseel spatten we woorden en zinnen aan elkaar in kleurige kunstwerken. Taalspel, taalplezier en poëzie als fantasierijke hersendampen !

 

Praktisch:

 

Wie ?             Voor iedereen tussen 6 en 12 jaar

 

Wanneer ?    Van15 januari tot 11 juni 2015 op donderdagen van 16.00 tot 17.30

 

Waar ?           Basisschool de Stadsmus

                        Henri de Brouckèrelaan 16

                        klaslokaal: Leraarskamer

 

Prijs ?             18 € voor 18 ateliers

Meer info?      bredeschool.oudergem@vgc.be

Maximum 12 deelnemers

 

Inschrijven ?

Dat kan voor alle leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar. Geef het onderstaande strookje, voor 8 januari af aan de juf of meester van je klas.

 

Met poëtische groeten !

 

Het Taalkabaal – team.

________________________________________________________________________

                                                          

Graag schrijf ik …..................... ( naam papa/ mama) mijn zoon/dochter ….........................

 

(naam kind) in voor een half jaar poëzieklas voor 18 euro.  Dit schooljaar zit hij/zij in het

 

 ….. leerjaar

 

Ik schrijf het bedrag uiterlijk voor 8 januari 2015 over op het rekeningnummer met vermelding “Taalkabaal + (naam van het kind)”

 

BE92 4254 0906 1123